Pomiar instalacji elektrycznej - jak przebiega?

Bezpieczeństwo użytkowania obiektów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie takiej eksploatacji to dwa kluczowe aspekty, które powinny być priorytetem dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Pomiar instalacji elektrycznej odgrywa tu niebagatelną rolę, gdyż pozwala na weryfikację stanu technicznego instalacji oraz jej prawidłowego działania. W niniejszym artykule przybliżymy, kiedy dokonuje się pomiarów instalacji elektrycznej oraz w jaki sposób się to robi.

Kiedy dokonuje się pomiarów instalacji elektrycznej?

Pomiary instalacji elektrycznej powinny być wykonywane w kilku sytuacjach. Przede wszystkim, przed pierwszym podłączeniem do sieci energetycznej. Kolejnym przypadkiem jest każda naprawa lub wymiana elementów instalacji. Co ważne, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają także obowiązek przeprowadzania przeglądów okresowych co najmniej raz na 5 lat. Warto również pamiętać o sprawdzeniu instalacji po wystąpieniu zdarzeń takich jak burze, wichury, intensywne opady deszczu, pożary czy powodzie, które mogły narazić instalację na potencjalne uszkodzenia.

W jaki sposób wykonuje się pomiary elektryczne?

Proces pomiarów instalacji elektrycznych obejmuje kilka etapów. Na początek przeprowadza się wizualną kontrolę stanu technicznego instalacji oraz jej elementów. Następnie sprawdza się izolacyjność przewodów oraz urządzeń. W kolejnym kroku mierzy się wartości rezystancji uziemienia oraz przewodów ochronnych. Ważnym elementem jest także sprawdzenie działania układów zabezpieczających, takich jak wyłączniki różnicowoprądowe czy bezpieczniki.

Wszystkie pomiary elektryczne we Wrocławiu powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka posiadającego stosowne uprawnienia oraz specjalistyczny sprzęt pomiarowy. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych kontroli ten sporządza protokół badania, który zawiera informacje na temat wyników pomiarów oraz ewentualnych nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia uchybień lub zagrożeń należy niezwłocznie podjąć odpowiednie działania naprawcze, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników budynku.